các loại camera cầm theo người như:
Bút camera
kính camera
mũ camera
cúc áo camera
đồng hồ đeo tay camera