Camera đánh bạc ẩn trong điện thoại cục gạch cùi bắp

  • Camera Ngụy Trang Trong Điện Thoại Cục Gạch Cùi Bắp
  • Gấu kín tuyệt đối
  • Truyền hình ảnh trực tếp về điện thoại khác
  • (ứng dụng trong đánh bạc)
  • Hoặc lưu lại hình ảnh và âm thanh trong quay lén

 

Liên hệ để được báo giá tốt nhất
Camera Giấu Kín – Camera Siêu NhỏCamera Giấu Kín – Camera Siêu Nhỏ